Bývalí členovia klubu

Abdelloui Imed

člen TSF Karpatia v lletech 2000-2009 narozený: 10.04.1966 kontakty:mobil 0905726803,email imed@azurreisen.sk , tenisové úspěchy:-hráč roku 2004,2007,vítěz TL 2002,2004.- vítěz 19 turnajú TSF ve dvojhře,- víťez 7 turnajú ve čtyřhře, odehrál 49 turnajú na kterých získal 6158 bodú. sponzor a organizátor Azurreizen cupu v Trnave

Bábela René

Člen TSF Karpatia v letech 1998-2004,,, odehrál 28 turnajú, a získal na nich 888 bodú,,nejlepší umístění v žebříčku TSF:10(2001,2003)

Balent Milan

narozený :22.07.1962,Kontakty: 0905 231727,,E mail:M.Balent@marticonet.sk. Tenisové úspěchy:Nejlepší umístění v žebříčku TSF: 35(2011). Celkem odehrál  6  turnajú(67) a získal na nich 46 bodú(89). člen TSF Karpatia od roku 2010  

Filipovič Erich

Člen TSF Karpatia v letech 1997-2007, odehrál ,42 turnajú a získal 439 bodú,, nejlepší umístění v žebříčku TSF:20.(1999)

Handiak Peter

narozený 24.12.1970,,kontakty:0905611869,,e-mail:handiak@gplegal.eu,, tenisové úspěchy:Nejlepší umístění v žebříčku TSF:19.(2009),odehrál celkem 15 turnajú(49)na kterých získal 398 bodú(46), člen TSF Karpatia od roku 2008

Izakovič Miroslav

narozen 10.10.1951,,kontakt 0905646054,e-mail:xx,, tenisové úspěchy:Nejlepší umístění v žebříčku TSF:16(1997)17(1998)celkem odehrál 47 turajú na kterých získal 528 bodú člen TSF Karpatia v letech 1996-2009,,

Jurkovič Martin

narozený:13.10.1949,,kontakty:0903755363,,e-mail:jurki@jurki.sk,, tenisové úspěchy:Vítěz 1 turnaje ve čtyřhře,nejlepší umísténí vžebříčku TSF:16.(2004),odehrál celkem 52 turnajú(17)na kterých získalm 871 bodú(27). člen TSF Karpatia od roku 1998,Předseda Revizní komise,,

Jurkovič Matej

narozený 16.03.1951,kontakty0905916388,e-mail:jurkident1@slovanet.sk,, Tenisové úspěchy:Nejlepší umístění v žebříčku TSF:20 (2004),celkem odehrál 53 turnajú(13)na kterých získal 605(35),, člen TSF Karpatia od roku 2000,člen Revizní komise,

Jurkovič Matej junior

narozený 16.03.1978,,kontakty:0903777837,,e-mail:jurkisgym@azet.sk,, tenisové úspěchy:Vítěz 1 turnaje ve dvojhře a 1 turnaje ve čtyŕhře,nejlepší umístění v žebříčku TSF:7 (2004),celkem odehrál 32 turnajú(31)na kterých získal 1442 bodú(20),, člen TSF karpatia od roku 2000 do roku 2011.

Kapusta Marian

narozený  08.09.1956,,kontakty:0905405139,e-mail:kapustamarian@atlas.sk,, Tenisové úspěchy:Vítěz 1 turnaje ve čtyřhře,nejlepší umístění v žebříčku TSF:9(2006),celkem odehrál 69 turnajú(10)na kterých zísjkal 2174 bodú(15),, člen TSF Karpatia od roku 1997,Marian

Kmetek Zdeno

Člen TSF Karpatia v letech 1998-2006, odehrál celkem 25 turnajú a získal 337 bodú,, nejlepší umístění v žebříčku TSF :22(2004,2005)

Kolbík Peter

Nar. 28.3.12963 ,tel. 0903459 333, mail trachea@trachea.sk   člen TSF Karpatia od roku 2016, finalista Kurdejovská štvorka  s Petrom Plunárom,

Kubíček Rudolf

Člen TSF Karpatia v letech 2000-2005,, odehrál celkem 22 turnajú a získal na nich 269 bodú,, nejlepší umístění v žebříčku TSF :xx

Kukumberk Marian

Člen TSF Karpatia v letech 1998-2005, odehrál celkem 34 turnajú azískal  1125 bodú,, nejlepší umístění v žebříčku TSF:5.(2001)

Letrich Jozef

  narozený 09.10.1960,,kontakty:0903618493,,e-mail:rotox@stonline.sk,, Tenisové úspěchy:Nejlepší umístění v žebříčku TSF:24(2009),,celkem odehrál 23 turnajú(39)na kterých získal 258 bodú(54),, člen TSF karpatia od roku 2006,sponzor a organizátor Martinského turnaje.

Matúšek Jozef

Člen TSF Karpatia v letech 1998-1999,, vítěz TL 1999,celekm odehrál 5 turnajú a získal na nich 163 bodú,, nejlepší umístění v žebříčku TSF:11(1999),,

Mrázik Noro

narozený 06.06.1973,,kontakty:0905627919,,e-mail:norbert.mrazik@panotrade.sk, tenisové úspěchy:Vítěz 1turnaje ve dvojhře,vítěz 3 turnajú ve čtyřhře,nejlepší umístění v žebříčku TSF:2. v roce 2010a 2011,odehrál  celkem 18 turnajú(44) a získal na nich 1567 bodú(19) člen TSF Karpatia od roku 2009,,  

Nemeth Laco

Člen TSF Karpatia v letech 1996-1003,, odehrál celkem 32 turnajú a získal na nich 653 bodú,, nejlepší umístění v žebříčku tSF:8.(1997),,

Olgyay Martin

narozený :30.10.1961,,Kontakty:0903411736,,email:olgyay@t-zones.sk,, Tenisové úspěchy:Nejlepší umístění v žebříčku TSF:37 v roce 2008,celkem odehrál 7 turnajú(63) a získal na nich 80 bodú(75),,  Sponzor a organizátor Emotion cars cupu v letech 2010-2011.Člen TSF Karpatia v letech 2009-2011

Ondrášik Juraj

narodený:08.11.1959,kontakty:0905257505,e-mail:ondrasik@weon.sk,, tenisové úspěchy:Hráč roku 2001,2002,vítěz 16 turnajú jednotlivcú a 5 turnajú ve čtyřhře,,celkem odehrál 78 turnajú(5) a získal na nich 5673 bodú(4),, Zakládající člen TSF Karpatia (1995) a 1.President klubu v letech(1995-200?),Sponzor a organizátor Weon cupu

Ondrášik Juraj

narozený:08.11.1959,kontakty:0905257505,e-mail:ondrasik@weon.sk,, tenisové úspěchy:Hráč roku 2001,2002,vítěz 16 turnajú jednotlivcú a 5 turnajú ve čtyřhře,,celkem odehrál 78 turnajú(5) a získal na nich 5673 bodú(4),, Zakládající člen TSF Karpatia (1995) a 1.President klubu v letech(1995-200?),Sponzor a organizátor Weon cupu.

Ondrejička Peter

členem TSF Karpatia v letech 1996-2013 narozený 21.05.1957,kontakty:0903942257,,e-mail:peon@pobox.sk,, tenisové úspěchy:Vítěz 1 turnaje ve dvojhře a 1 turnaje ve čtyřhře,nejlepší umístění v žebříčku TSF:5(1997)7.(1998),celkem odehrál 75 turnajú na kterých získal 2304 bodú,,    

Ondrejička Peter

účastník jedného z prvých turnajov klubu, ako aj ďalších desiatok turnajov v ďalších rokoch. Bol aktívny aj na spoločenských aktivitách klubu, prispieval k dobrej atmosfére podujatí najmä svojou gitarou a filozofickými úvahami. Peter sa už niekoľko rokov nezapája do aktivít klubu, ale za jeho prínos najmä v prvých rokoch fungovania klubu mu bol udelený na konferencii, 27.1.2018 titul čestný člen.

Oravkin Jano

členem TSF Karpatia v letech 2002-2009,, narodený 21.06.1963,kontakty:0903556567,e-mail:oravkin@bc-real.com,, tenisové úspěchy:Hráč roku 2005,vítěz 10 turnajú jednotlivcú a 7 turnajú ve čtyřhře,odehrál celkem 34 turnajú na kterých získal 4540 bodú.

Palič Andrej

narozený  , tenisové úspěchy:Vítěz 2 turnajú ve čtyřhře,,nejlepší umístění v žebříčku TSF:8.(2002)9.(2000),,odehrál celkem 38 turnajú(26)a získal na nich 1277 bodú(22),, člen TSF Karpatia v letech 1999-2011

Pašiak Jaroslav

narozený:15.06.1955,kontakty:0907716581,,e-mail:pasiak.jaro@gmail.com,, tenisové úspěchy:Vítěz 1 turnaje ve čtyřhře,nejlepší umístění v žebříčku TSF:24(2010),celkem odehrál 6 turnajú (66)a získal na nich 176 bodú(59),, člen TSF Karpatia od roku 2009,,

Pavlis Palo

Člen TSF Karpatia v letech 1997-2006,, odehrál celkem 34 turnajú získal na nich 262 bodú,, nejlepší umístění v žebříčku TSF:21(1998),,

Sivák Ivan

narozený:23.01.1962,kontakty:0903714001,,ivan.sivak@bsp.sk,, tenisové úspěchy:Nejlepší umístění v žebříčku TSF :14.(2000),,celkem odehrál 45turnajú (19)a získal 661 bodú.(32) člen TSF Karpatia od roku 1999

Škorec Bohumil

narozený 17.12.1953 ,,kontakty:0905431124,, e-mail:bohumil.skorec@kovyt.sk,, tenisové úspěchy:nejlepší umístění v žebříčku TSF:11. ( 2011),odehrál celkem 17 turnajú(47) a získal 485 bodú(41),, člen TSF Karpatia od roku 2008,,

Štít Jozef

Člen TSF Karpatia v letech 1997-2000,, odehrál celkem 13 turnajú a získal na nich 200bodú,, nejlepší umístění v žebříčku TSF:28 (1999)

1 | 2 >>