Na podstránkach tejto stránky Vám predstavujeme všetko zaujímavé čím žil náš klub doposiaľ, nájdete si text našej klubovej hymny, prečítajte si desatoro džentlmena, predstavíme Vám našich sponzorov, môžete si pozrieť rôzne štatistiky od roku 1995 až po dnes, a pravdaže ďaľšie akcie ktoré poriada náš agilny klub. Rozkliknite si naľavo podstránku čo vás zaujíma....

 

ZIMNÉ TENISOVÉ MATINÉ

Aby táto stránka nezostala prázdna predstavujeme Vám pilotný projekt 8 členov klubu ktorý vytvorili za účelom tenisovej zábavy počas zimnej halovej sezóny. Celé sa to nazýva "Zimné tenisové matiné" a s pravidlami sa môžete oboznámiť dole nižšie pod výsledkami a tabulkami. Kedže všetci 8 sú členovia TSF Karpatia dovolili sme si zverejňovať ich výsledky na tejto stránke za účelom spropagovania dobre veci.  Ak by sa v budúcnosti pridali ďalší seriózni partneri ... môžeme uvažovať aj o rozšírení súťaže počas zimnej sezóny 2016 /17

Pravidla ZTM -  zimného tenisového matiné

 1. Hrá sa každú nedeľu od 9.00 hod – 11. hod.
 2. Príchod každého hráča  na stretnutie je najneskôr 8.55 hod. V prípade že hráč bude meškať 10 min. platí 4 týždne po sebe  trom spoluhráčom uvítací fernet! (inak sa uvítací fernet platí dobrovoľne podľa abecedy) V prípade prítomnosti náhradníka, je povinnosťou náhradníka pozvať svojich spoluhráčov na uvítací fernet!
 3. Samotná súťaž prebieha nasledovne
 • hrá sa na jeden tenisový set  ( pri 6/6 tajbrejk)
 • 1. liga sa hrá na strednom kurte u Ečiho – 2. liga sa hrá na krajnom  kurte u Ečiho ( pripadne na kurtoch vedľajšieho Leon klubu) 
 • hráči v priebehu dna odohrajú tri sety s tým  že každý hráč hrá set s iným partnerom
 • partnera si na zápasy vyberá – v I. lige hráč postupujúci z druhej ligy z 1. miesta a v 2.lige hráč ktorý sa umiestnil predošlý týždeň v druhej lige na poslednom mieste
 • po odohraní 3 setov sa spočítajú body ( bod za víťazstvo) a skóre a určí sa poradie
 • o poradí rozhoduje :
  1. počet bodov získaných počas dňa
  2. pri rovnosti bodov vyšší počet uhratých gamov
  3. pri rovnosti počtu uhratých gamov si hráči ak je časový priestor zahrajú tajbrejk so zvyšnými dvoma hráčmi
  4. ak už časový priestor nie je resp. ak majú až traja hráči rovnaké skóre, hráči si o konečné poradie strihajú ( nožnice-kameň-papier)
  5. ak už časový priestor na dohratie nie je - počíta sa rozdiel v gamoch taký aký je v momente skončenia zápasu.
 • každej lige hráč na prvom mieste hrdo odkráča do baru, hráči na druhom a treťom mieste hrdo vyzametajú kurty a hráč na poslednom mieste hrdo zaplatí prvým trom kávu
 • v prípade, že niektorí hráči „získajú“ počas hracieho dňa „kanára“ priplatia víťazom aj malú kofolu !
 • po určení denného poradia prvý dvaja hráči pokračujú o týždeň v 1. lige  a hráči na 3. a 4.mieste zostupujú do 2. ligy ( Leon klub ) Rovnako dvaja najlepší z 2. ligy postupujú na budúci týždeň do 1. ligy   a hráči na 3. a 4. mieste zostávajú ďalší týždeň v 2. lige.
 • po každom týždni sa vytvorí  tabulka s bodovaním hráčov
 • 1. liga – 1. miesto – 8 bodov , 2.miesto -7 b., 3.miesto -6 b, 4. miesto – 5 b.
 • 2. liga -  1. miesto – 4 bodov , 2.miesto -3 b., 3.miesto -2 b, 4. miesto – 1 b.
 1. V prípade,  že  hráč sa nemôže zúčastniť z akýchkoľvek dôvodov  ZTM  je jeho povinnosťou zabezpečiť za seba  adekvátnu náhradu !  V prípade, že náhradu nezabezpečí zaplatí zmluvnú pokutu ( 10 krabic loptičiek Dunlop Fort alebo 8 fliaš šampanského) Inak nemôže nastúpiť ďalší týždeň do ligy a je za neho povolaný náhradník !  Ak si aj zabezpečil náhradníka a ten nepríde, zmluvnú pokutu si rieši sám so svojim náhradníkom!
 2. Každý neprítomný hráč musí rešpektovať výsledok svojho náhradníka . Body ktoré uhrá náhradník sa pripočítavajú náhradníkovi do tabuľky no prípadný zostup z 1. do 2. ligy  musí rešpektovať kmeňový hráč.
 3. Náhradník nemôže postúpiť z 2. do 1. ligy , no zostúpiť z 1. do 2. ligy môže.  
 4. Každý hráč musí odohrať v nedeľnom kole všetky tri sety. V prípade zranenia, môže za neho nastúpiť prípadne náhradník, no jeho zápasy sa v ten deň do výsledkov už nezapočítavajú a automaticky kontumujú.Po kontumácii sa spraví poradie a v prípade, že je rovnosť bodov a skóre, aj zranený hráč (pokial nemá zranenú ruku) losuje o konečné poradie.
 5. V prípade že v 2. lige  sú traja náhradníci ( nemôžu postúpiť do 1. ligy) tak v tom prípade z 1.ligy zostúpi len hráč na poslednom mieste. V prípade, že budú 4 náhradníci, z 1. ligy v ten týždeň nezostúpi nikto .
 6. ZTM sa odohrá a body sa započítavajú do tabulky ak v hracom dni  v 1. lige nastúpi min. jeden kmeňový hráč a v 2. lige min. dvaja  kmeňoví hráči, ktorí v zmysle horeuvedeného bodu 6 postúpia do 1. ligy, no do tabuľky sa im počítajú  body podľa umiestnenia. Z 1. ligy podľa bodu 6, môže zostúpiť aj kmeňový hráč a náhradníci môžu udržať svojho kmeňového hráča aj o týždeň v 1. lige. 

Kmeňoví hráči nominovaní  do ZTM 2017 /2018                                                                                        

 1. Andrej Gogola                                                                1.   Laco Čambal
 2. Milan Matovič                                                                 2.   Ludo Koreň
 3. Stano Loffler                                                                   3.   Peter Plunár
 4. Juraj Urban                                                                     4.   Tibor Beleš  

Súhlas s tými pravidlami musí podpísať každý hráč a svojim podpisom  potvrdzuje že ich bude bezvýhradne dodržiavať.  Ak nie, bude nahradený náhradníkom bez refundácie vzniknutých nákladov .

 

 

v Bratislave 23.9.2014

Prihlasovací formulár na organizovanie turnaja