Posledný turnaj tohoto roku Sun Wines Cup 2014 v Prostejove je za nami

Pôvodne len štvorhrový turnaj sa na žiadosť VV rozšíril aj o dvojhry, aby  záver sezóny určil kto získa prestížny titul Hráč roku 2014. Najblizsie k nemu mali Stano Loffler a Pali  Paracka.  No ako to už býva, kde sa dvaja bijú - smeje sa tretí! Kým Stano aj Pali nezvládli druhé kolo (Stano prehral s Matom Zigom  a Pali prehral s Romanom Chlupisom) Noro Mrázik svoj tretiu tohtoročnú turnajovú účasť premenil na tretie víťazstvo a titul Hráč roku 2014 mu právom patrí .Vo finále na jeho umnú hru tentoraz nestačil stále sa lepšiaci  Roman Chlupis . Aj účasť semifinalistov Janka Lazarčíka a Maťa Ziga sa veru nečakala. Štvorhrový turnaj bol skôr experimentálny vo forme súboja miest Bratislavy a vidieka.  Skúsenosť ukázala, že na tomto experimente musíme ešte dosť popracovať, lebo si vyžaduje maximálnu zodpovednosť a spoľahlivosť všetkých zúčastnených hráčov počas oboch turnajových dní. A to v našom klube zatiaľ chýba.  Súčasťou turnaja bola aj Konferencia klubu na ktorej sa schválilo niekoľko snáď prospešných noviniek. 

 1. Prijatie Andreja Gogolu (skrátene Google) za nového člena klubu
 2. Zvýšenie  členského príspevku na rok 2015 na 40 € za člena 
 3. Pri štvorhrových turnajoch sa dvojice budú navzájom vyberať s podmienkou, že rovnaká dvojica sa na turnaji Karpatie počas roku môže vybrať len raz. 
 4. Tenisová liga sa v sezóne 2015 bude hrať novým spôsobom. Určila sa bratislavská vetva (modrá skupina - koordinátor S. Loffler)  a mimobratislavská (červená skupina - koordinátor I. Mišenda). Najlepší 4 hráči z každej skupiny si o konečného víťaza zahrajú v Play off na jednodňovom  turnaji. (bližšie to bude v upravených pravidlách TL) 
 5. Schválila  sa možnosť prerušenia členstva v klube na max na 3 roky 
 6. Do konca mesiaca Stuchlík a Koreň preveria možnosti vyriešenia nahadzovania  výsledkov a rebríčkov na našej stránke a pripravia návrh na riešenie, 
 7. Zrušil sa limit na udeľovanie DK na turnajoch s prihliadnutím na počet prihlásených hráčov 
 8. Schválil  sa program turnajov a akcií na rok 2015 
 9. Schválilo sa hospodárenie klubu za tento rok
 10. VV karpatie ocenil ( len medailou ) Janku Fiedlerovú ako našu najaktívnejšiu 2% prispievateľku do rozpočtu nášho klubu. Ďakujeme
 11. Konferencia odporučila organizátorom turnajov pokryť finančne hlavne náklady na športovú stránku turnaja (kurty, loptičky, ceny) 
Záverom patrí poďakovanie manželom Šuníkovcom a manželom Halandovcom za vytvorenie naozaj skvelej atmosféry. Ako sa na Konferencii spomenulo tieto akcie sú viac-menej športovo-spoločenské a tu v Prostejove to najmä po tej spoločenskej stránke fakt nemá chybu! Ved aj práve kvôli tomu sa tu behom budúceho roku stretneme opäť až dva krát. Fotografie z tejto akcie ako vždy predstavuje náš papparazi vpravo hore.

Príprava Konferencie klubu a plán činnosti na rok 2015 !

Aby sa nepovedalo, že náš klub nepracuje koncepčne a s víziou do budúcnosti - pripravuje už teraz každoročnú Konferenciu klubu a plán činnosti na rok 2015. Konferencia klubu bude ako vždy na našom poslednom turnaji SUNWINES Cup v Prostejove. Keďže všetci nemáme radi nejaké dlhé vysedávanie, VV pripraví krátke zhodnotenie roku 2014 a návrh plánu činnosti na budúci rok. Pozrite si zatial návrh a na Konferencii sa budeme zaoberať už len vecnými pripomienkami resp. ak by chcel niekto niečo doplniť či navrhnúť. Každá aktivita či nápad ( ale len konštruktívny ) bude vítaný !

Zhodnotenie roku 2014

Finančne sme rok začínali so sumou 2027,15€ na účte a končíme so sumou  1365,86 €. Ciže na našu činnosť sme behom roku minuli 661,29 €. Okrem členského na rok 2014, bol ďalší príjem z 2% príspevku vo výške 618 € ( za čo patrí hlavne vďaka pani Fiedlerovej ). Výdavky boli hlavne na zabezpečenie akcii Karpatie (loptičky , kurty, občerstvenie - Luhačovice, Jadran Cup, Husa cup i ďalšie) Keďže v roku 2015 to vyzerá, že príspevok z 2% sa nám už nepodarí v takej miere zabezpečiť, VV navrhuje zvýšiť členské na rok 2015 na sumu 40 €/ člen. Nový člen zaplatí 105 € 

Športovo -spoločenská činnosť. Počas roku sme organizovali resp. spoluorganizovali

Oficiálne súťaže:

 1. Novoročný Martin (Mojžiš, Zelienka, Mišenda)

Účasť 18 členov, 4 DK - Víťaz Mrázik, finalista Lazarčík

 1. WEON CUP (Ondrašik, Fiedler)

Účasť 14 členov, 1 DK (Oravkin) – Víťaz Šuník, finalista Paracka

 1. Laugarício CUP (Horné Sŕnie – Mrázik, Zigo, Hojsík, Stuchlík)

Účasť 14 členov, 1 DK (Polcík) – Víťaz Mrázik, finalista Lazarčík

 1. Luhačovice – Gentlemans CUP (Urban, Čambal, Fiedler)

Účasť 17 členov, 3 DK (Čambal jn., Mišenda jn., Pašiak) – víťaz Loffler, finalista Paracka

 1. Jadran CUP Portorož (Urban, Čambal, Loffler)

Účasť 15 členov, 6 DK (v tom Gogola, Brimich) – víťaz Dočekal, finalista Loffler

 1. SUNWINES  CUP (Šuník, Šuníková, Halanda),

Údaje sa doplnia priamo na konferencii...

NEOFICIÁLNE SÚŤAŽE:

Hodnotenie – organizátori priamo na Konferencii.

Kurdějovsko – Prostějovská 4-ka. (Urban, Čambal)

MEDITERANO – Paxtour – Portorož  (Urban, Čambal)

TENISOVÁ LIGA  (Urban, Loffler), Účasť 11 členov, 2 DK (Brimich, Gogola) – víťaz ŠUNÍK,

HUSA CUP  (Chlupis, Gogola, Fiedler)

 

Plán činnosti na rok 2015 

 1. Novoročný turnaj v Bratislave 5.1. -6.1.2015 NTC  - dvojhra / štvorhra  - Bratislava
 2. Prostejovská štvorka   7.3. - 8.3.2015 - štvorhra - Prostejov? / Kurdejov? 
 3. Mojžišova 50 -tka/ Laugaricio  29.5. - 30.5. 2015 dvojhra / štvorhra  - Martin / Horné Sŕnie
 4. Tenisová liga 01.05. - 30.9. 2015 dvojhra
 5. Gentleman Cup 13.06. -14.06.2015  dvojhra/ štvorhra - Luhačovice
 6. Jadran Cup 26.8. - 30.8.2015 dvojhra / štvorhra - Portorož
 7. Sunwines Cup 13.11. - 14.11.2015 dvojhra / štvorhra -  Prostejov 
 8. Mikulášsky RetroCup 5.12.2015 štvorhra - Bratislava - Retro house

Neoficiálne open akcie

 1. Velká noc - hotel Horal - Česko  03.04. - 06.04.2015
 2. Ples Karpatie - restauracia Pulitzer - Bratislava 7.2.2015
 3. Lyžovačka v Kaprune - 29.4. - 3.5.2015 Kaprun - Rakúsko
 4. Beach volejbal - Jadran Cup 26.8. - 30.8. 2015 Portorož
 5. Husa Cup - Čierna Voda 15.9. 2015

Ak by ste sa tiež pridali a usporiadali pre nás ( s nami) nejakú šporotvo-spoločenskú akciu budeme radi a ihneď ju doplníme. 

Pamatajte toto všetko je len návrh - pozrite si ho a na Konferencii ho môžeme upraviť a schváliť. Je len na každom z nás, či sa do činnosti klubu zapojí - alebo nie. Tešíme sa na Vás v Prostejove.

 

VERSUS

4. zápas o tzv Husa Cup ( v preklade Husa pohár) je za nami a treba konštatovať, že sa opäť vydaril. Aj keď hlavne domáci čiernovodskí borci mali určité problémy so zostavou, nakoniec im s hráčmi gentlemanski vypomohli ich súperi - a to kvalitou, akú by na Čiernej vode určite nenašli ... Preto sa ani nikto nečudoval, že aj konečný výsledok bol nakoniec priaznivejší pre domácich, aj keď len o jeden gam. Kedže vždy ide o viťazstvá, aj teraz zvíťazila predovšetkým dobrá nálada, zábava, krásne počasie a skvelá "žranica".  Táto športovo-spoločenská akcia má už svoju tradíciu a určite bude mať svoje pokračovanie aj na budúci rok. Preto musíme predovšetkým poďakovať "otcovi myšlienky" a hlavnému organizátorovi Romanovi Chlupisovi a nášmu " novému skoro členovi" Andrejovi Gogolovi, ktorý zabezpečil skvelé husy, lokše a kapustu. Pravdaže burčák k tomu nemohol chýbať... Veríme, že chlapcov nič neodradí a v tomto trende " Husa cupu" budú pokračovať aj budúci rok. Na záver pár fotografií z akcie nájdete v albume nášho paparzziho

TENISOVÁ LIGA 2014 

jedna z našich najstarších súťaži môže začať ( 1.5.2014 ). VV na svojom nedeľnom zasadnutí schválil "divoké karty" pre prihlásených nečlenov klubu. Hrať sa bude podľa pravidiel TL ( vid na našej stránke) s tým, že hráčom s DK bude pridelený koeficient najnižšie prihláseného člena klubu. Štartovné pre hráčov s DK bolo stanovené na 20 €, ktoré sú povinní zaplatiť na účet klubu ( viď vľavo pri kontaktoch ) do ich prvého zápasu v TL. Bez zaplatenia štartovného sa im výsledok do TL nezapočíta. Výsledok stretnutia nahlasuje víťaz zápasu najneskôr do 24 hod. smskou Ludovi Koreňovi na tel. 0905237687, ktorý naďalej bude mať v kompetencii nahadzovanie výsledkov a tabulku TL. Je na každom hráčovi, aby si skontroloval správne nahodenie výsledku a započitanie do tabulky najneskor 24 hod. po odoslani smsky.   

V požadovanom termíne sa do TL 2014 prihlásili títo hráči: Kristín, Matovič, Šuník, Fiedler, Ortutay, Gogola (DK), Čambal, Beleš, Loffler, Urban,   Plunár, Sivák, Jurkovič, Brimich ( DK) , Roško   

 

Jadran Cup 2014 - sumár

Ďalší ročník našej športovo -spoločenskej akcie Jadran Cup je opäť za nami. Ľahko sa hodnotí, keď zovšadiaľ počúvate: "tak toto bolo fakt super". Vyšlo snáď naozaj všetko! Skvelé počasie, teplé more, výborný športový i spoločenský program. Tento rok sme prvýkrát tenisový Jadran Cup otvorili aj pre viacerých nečlenov. Prišla naozaj silná konkurencia rovestníkov z Čiech, ale aj pár nových tvárí zo Slovenska. V tejto silnej konkurencii si naši najlepší mohli najlepšie konfrontovať svoje tenisové kvality. A veru nesklamali... Stenly Loffler prehral až vo finále s víťazom dvojhry Jardom Dočekalom (3/7), ale určite nesklamal ani Pali "Killer" Paracka, ktorý s týmto borcom prehral v semifinále až po veľkom boji ( 6/7 ). No za zmienku stojí aj skvelé štvrťfinále Killer-Koreň (7/6), či taktický zápas o krála Dúbravky - Gogola-Čambal (6/7). Nezabudnutelným určite zostane aj úvodný súboj turnaja medzi "šaolínom" Ivanom Sivákom a "chivasom" Milošom Stuchlíkom (7/1!) Druhý deň boli na programe štvorhry a tu bolo tiež mnoho vyrovnaných a napínavých súbojov. Prekvapila dvojica Juráček/Grňo, ktorá v semifinále skoro vyradila neskorších víťazov Dočekala s Robom Mrázikom, keď podľahla až v tajbrejku. Vo finále viťazom tiež mohutný odpor kládla naša top dvojica Paracka/Koreň, no prehre 4/6 nezabránili. Aj keď všetky víťazstva brali naši českí bratia - nám to náladu nepokazilo - sme ešte mladí a na víťazstvá máme stále čas! Tretí deň bol na programe 1. ročník beachvolejbalového turnaja. Pod organizačnou taktovkou nehrajúceho kouča Ivana Siváka a do súťaže prihlásilo 5 vyrovnaných miešaných družstiev. K favoritom patrili opäť "bratia česi" ktorí nasadili aj ligového hráča Dočekala (naštastie len hokejistu). Tím blondínok Natalka s Romčou mali pri sebe skvelého volejbalového hráča vo výslužbe - Mira Juráčka s partnerkou Katkou, no aj ďalšie tími nasadili do družstiev to najlepšie čo doma mali.( vid fotky druzstiev). Bojovalo sa o každú loptu, piesok liezol medzi zuby, no nikto nikomu nič nedaroval. Búrlivá atmosféra nenechala ani slovincov ležať len-tak na pláži a prišli sa kochať pohľadmi na krásne vyšportované telá. Nakoniec palmu víťazstva vezieme na Slovensko - ako dar nášmu čestvému 60-nikovi Luborovi Halandovi - aspoň vidieť, že ten volejbal na Slovesnku robi fakt dobre! O víťazstvo sa postarala štvorica Miška Gogolová, Stano Loffler, Dušan Grňo, Ďuro Urban. Kamaráti "Čehúni" boli až druhí, tesne pred družstvom podpl. Fiedlera aj jeho zelenými. Štvrté boli blondínky s Mirom a Katkou. No a poslední trenčania Stuchlíkovci a Zigovci..česť ich pamiatke.  Výborná zábava na piesku bude mať určite pokračovanie aj budúci rok...

Záverom pár poznámok: Pred mesiacom to vyzeralo, že tento ročník bude posledný v Portoroži vzhľadom na malý záujem našich členov (ani nie polovica prihlásených) No opäť sa potvrdilo, že nie je dôležitá kvantita - ale kvalita. Stretla sa tu výborná partia, rodiny s deťmi, starí rodičia, svokrovci, susedia, známi i neznámi, česi, slováci, madari a spoločne sme si pripravili 5 nezabudnuteľných dní zábavy i relaxu. Už teraz vieme, že o rok sa tu stretáme opäť a všetci !

P.S. Fotky ako obyčajne ...kliknite na nášho paparazza vpravo hore

Gentleman Cup 2014 - Luhačovice

 Náš najstarší a asi aj najobľúbenejší turnaj Gentlemans Cup uzavrel svoju ďalšiu kapitolu. Opäť sme sa presvedčili, že presun z Trenčianskych Teplíc do Luhačovic bol správnou voľbou. V tomto malebnom kúpeľnom mestečku to má stále svoje čaro. Po úvodnom "ostýchavom" prihlasovaní sa nakoniec do sobotňajších dvojhier zišlo 21 hráčov . Ako už býva zvykom, turnaj priniesol niekoľko prekvapení a mnoho dramatických súbojov. Najdramatickejšie bolo však finále - kde Stenly Loffler viedol nad favoritom "Killerom" už 6/2  (hralo sa do 7 gamov). No Pali bojovnou taktickou hrou doviedol zápas až do tejbrejku, v ktorom viedol 6/2 a mal 4 matchbally... ani to však nestačilo a tak Stano Loffler   si mohol opäť po dlhých 6 rokoch vychutnať radosť z víťazstva. Tesne pred bránami finále svoju púť skončil Ondro Turan a najväčší objav turnaj a Andrej Gogola. Súboj o 5.miesto zvládol Ludo Koreň  a cenu útechy za 9.miesto si domov vezie Maťo Mišenda. V nedeľu síce už o okresanej zostave boli na programe štvorhry. No aj tu bolo niekoľko skvelých zápasov a víťazné poháre si nakoniec domov berú Ondro Turan s Maťom Mišendom, keď vo finále porazli dvojicu Lazarčík /Zelienka a tretí skončíli ľavorukí - Kapusta / Kristín

Na záver trochu kritiky do vlastných radov.. Aj keď termín bol známy už min. 4 mesiace vopred, ešte týždeň pred turnajom bolo prihlásených len 11 členov klubu. Z toho dôvodu boli pozvaní aj hráči s DK ktorí nielen svojou hrou, ale aj disciplinou potvrdili, že to bolo správne rozhodnutie. Nebudeme polemizovať o neúčasti viacerých členov na posledných turnajov.. je to každého osobná vec  čo uprednostní... No ak chceme činnosť v klube naďalej zachovať, treba turnaje  otvoriť novým a aj keď sme sa tomu bránili - aj mladším hráčom. Je asi lepšie je hrať s mladšími a lepšími hračmi, ako pre nezáujem nehrať s nikým... 

Aj z tohto dôvodu bola stanovená  do 21.6. 2014 uzávierka predbežného prihlásenia na Jadran Cup. Ak nebude o tento turnaj záujem sú len dve alternatívy. Buď ho zrušíme  alebo ho otvoríme pre všetkých záujemcov bez rozdielu veku. Pri tomto turnaji si nemôžeme dovoliť  rezervovat izby v hoteloch v Portoroži do poslednej chvíle, no hlavne ani  kurty na 3 dni ... Zatiaľ sa vyjadrilo pár členov že neprídu a prihlásení na turnaj  sú dvaja členovia.  Ostaní to majú ako vždy v paži... Pravdaže nebránime sa aj diskusii na DK - aspoň nech uvidíme či tento "problém" aj niekoho zaujíma.  Je to na Vás - veď je to aj Váš klub ! 

Laugaricio Cup - len v sobotu - treba nové prihlásenie na turnaj!

Na základe dnešného koordinačného telefonátu z Trenčína – Horného Sŕnia, organizátori vzhľadom na nízky počet prihlásených hráčov rozhodli takto.

Turnaj sa uskutoční, ale bude len jednodňový – bude sa hrať len v sobotu (dvojhra aj štvorhra).

Vylosovanie sa vykoná na mieste v sobotu podľa počtu reálne odprezentovaných účastníkov. Prezentácia hráčov je v sobotu 31.5.2014 od 8.00 hod. do 8.45 hod.

Losovanie je o 8.50 hod. Začiatok prvého zápasu 9.00 hod.!!! Ráno začíname dvojhrami a po ich skončení pokračujú štvorhry.

Ak má niekto záujem ubytovať sa v dejisku turnaja už piatok večer – nech sa obráti priamo na Nora Mrázika... a dohodne sa s ním osobne.

Štartovné je podľa počtu prihlásených sa určí na mieste. Kedže sa zmenili podmienky turnaja treba nové prihlásenie, aby organizatori vedeli koľko minerálok majú pripraviť.

WEON Cup je za námi

Nakonec do Trnavy přijalo pozvání Jura O. a firmy WEON 18 hráčú.V hlavní soutěži 4 hře se hrálo ve dvou skupinách kde první dva postupovali do finalové skupiny a ostatní hráli ve skupině o celkové umístění.V základních skupinách se nekonalo žádné větší překvapení a do finalové skupiny postoupili všichni favorité.Největší favoriti Paracka/Koreň nenašli přemožitele a zaslouženě vyhráli před dvojicí Šuník/Ondrášik.Třetí skončili Lazarčík s Mihálikem a na 4.místě se umístili Zelienka sMišendou.

Skupinu útěchy vyhrála dvojice Fiedler/Chlupis před dvojicemi Urban/Loffler(6),Čambal/Gogola(7) Oravkin/Kapusta(8)a Plunár /Beleš(9)

V sobotu se hrál skupinový systém v jednotlivcích.Ze 4 základních skupiny postupoval do finalové skupiny pouze vítěz a zde potvrdil stoupající formu Robo Šuník,který ve finalovém zápase porazil PalaParacku 6/3.Dalšími finalisty byli Roman Chlupis a Ludo Koreň.Blahopřejeme Robovi k prvnímu titulu ve dvojhře na naších turnajích.

Velké poděkování patří Jurajovi Ondrášikovi za sponzorování a vedení celého turnaje.Foto z akce bude až zítra.

10. ročník "Prostejovskej štvorky" za nami

Písať v superlatívoch o prežitom víkende, kedy sa konal jubilejný 10. ročník tentoraz "Prostejovskej štvorky" mi naozaj neprínaleží. Jednak, že som sa podielal na spoluorganizovaní a aj tak by to bolo len subjektívne stanovisko člena klubu . Takže najprv čísla: v Prostejove sa zíšlo 15 dvojíc čo je druhá najvyššia účasť hráčov v histórii týchto turnajov. Spolu to bolo 53 ludí ( 31 mužov + 18 žien + 4 deti ) kde okrem tenisu mužov, hrali ženy badminton ( 8 žien ), hral sa bowling ( 14 ludí ), bola diskotéka s karaoke show, tancovalo sa i spievalo. Proste zabavil sa každý kto len chcel a koľko chcel. A o to ide na našich turnajoch predovšetkým.

 Po športovej stránke to bol turnaj  naozaj vyrovnaný.  O tom svedčí aj fakt, že každá z dvojíc okúsila aspoň raz trpkosť prehry. Napr. koneční víťazí Zigo /Hojsík mali namále už v skupine, kde ich porazili najväčšie prekvapenie turnaja Oravkin/Jurkovič a o ich postupe rozhodol až tajbrejkový roztrel. Takisto sa nečakalo, že zo skupiny nepostúpi favorizovaná dvojica Čambal /Gogola. Mnohých prekvapilo víťazstvo Halandu s Demom nad Mrázikom s Chlupisom. Ti svoju púť prekvapujúco skončili už vo štvrtfinále, keď ani náskok 4/0 a 40/15 nestačil k tomu, aby prešli cez dvojicu Kapusta /Kolbík, ktorí nakoniec svoju spanilú jazdu ukončili až vo finále , kde prehrali s dnes už trojnásobnými víťazmi Hojsík /Zigo. Cenu útechy si nakoniec domov priviezli Čambal /Gogola, ktorí vo finále deklasovali novozloženú dvojicu Šuník/Ondrášik. Bol to skvelý a vyrovnaný turnaj, ktorý každého bavil a ukazal že štvorhrové turnaje budú v našom klube dosť žiadané. Na záver len jedna poznámka. Škoda, že niektorí hráči sú po vypadnutí takí flustrovaní, že uhovoria svoje manželky, aby sa radšej hneď po raňajkách ponáhľali domov  a nepočkali na vyvrcholenie turnaja - finálove boje svojich kamarátov... 

Pre všetkých, čo v Prostejove boli alebo neboli má náš paparzzo opäť archív zaujímavých fotografií... a jedno bonusové video

Vitar Cup Martin 2014 - úspešne za nami

Je príjemné vidieť, keď po turnaji odchádzajú hráči bez ohľadu na výsledok s úsmevom a dobrým pocitom. Presne tomu tak bolo aj na našom prvom tohtoročnom turnaji v Martine. Opäť bezchybná organizácia martinských chlapcov pod taktovkou večne ukecaného Miška Mojžiša, večerná oslava zrelého 60-nika Bohuša Škorca a k tomu pár skvelých tenisových výkonov - to boli hlavné atribúty tohto skvelého víkendu. Tenisové víťazstvo si nakoniec po ťažkom boji odniesol Noro Mrazík, ktorý vo finále porazil nestárnuceho Janka Lazarčíka až po odvrátení dvoch mečbolov. Svoje prvé semifinále si okúsil stále sa lepšiaci Janko Zelienka a nečakane svoju púť už v semifinále ukončil aj Pali Paracka. V boji o 9.miesto  Ludo Koreň porazil čiernovodského kamaráta Romana Chlupisa. Pohár za 17. miesto si do Topolčian zobral Maroš Kapusta po víťazstve nad Milošom Stuchlíkom. Ten si všetko vynahradil vo finále štvorhry, kde spolu s Palom Parackom porazili skúsených borcov Martina Ziga s Ondrom Turanom. Mnohí účastníci si pochvaľovali hrací systém turnaja - v prvý deň dvojhra a na druhý deň sú na programe len štvorhry. Každý bol dostatočne motivovaný, vždy sa o niečo hralo a zahrali si všetci - aj zástanci dvojhry, no aj tí, čo preferujú hlavne štvorhry.  Uvidíme či tento hrací systém v tomto roku neaplikujeme do viacerých našich turnajov. Záverom treba ešte raz poďakovať martinčanom a ich manželkám, ktoré prišli na večernú oslavu a spríjemnili všetkým "cezpoľným" tento príjemný turnajový víkend. Fotografická dokumentácia od hlavného fotografa Miška Mojžiša už k dispozícii v albumoch nášho paparazziho.