Členovia klubu

Balent Milan

narozený :22.07.1962,Kontakty: 0905 231727,,E mail:M.Balent@marticonet.sk. Tenisové úspěchy:Nejlepší umístění v žebříčku TSF: 35(2011). Celkem odehrál  6  turnajú(67) a získal na nich 46 bodú(89). člen TSF Karpatia od roku 2010.

Beleš Tibor - člen VV Karpatie

narozený:20.11.1965,kontakty:0911321992,,e-mail:tibor.beles@gmail.com,, tenisové úspěchy:Nejlepší umístění v žebříčku TSF:18(2010),celkem odehrál 14 turnajú(52)a získal na nich 359 bodú(48),, člen TSF Karpatia od roku 2009,,člen Revizní a kontrolní komise.

Čambal Laco

narozený  09.01.1959,kontakty:0908935287,e-mail:ladislavcambal54@gmail.com, tenisové úspěchy:Vítěz TL 2008,vítěz 2 turnajú ve čtyřhře,nejlepší umísténí v žebříčku TSF:2.(1996)4.(2008),celkem odehrál 90 turnajú(2) a získal na nich 4043 bodú(7),, Zakládající člen TSF Karpatia(1995) a v letech 1995-2009 člen VV,dlouholetý organizátor turnajú Mšk.  

Chlupis Roman

narozený 12.09.1967,kontakty:0905448022,e-mail:chlupis@legon.eu,, tenisové úspěchy:Vítěz 3 turnajú ve čtyŕhře,nejlepší umístění v žebříčku TSF:14(1997,2008,2011),celkem odehrál 60turnajú(11)na kterých získal 1278 bodú,(21), člen TSF Karpatia od roku 1997,, 

Fiedler Miloš

narozený 02.11.1955,kontakty:0905640094,,e-mail:fiedler@nextra.sk,, tenisové úspěchy:Vítěz 1 turnaje ve čtyŕhře,nejlepší umístění v žebříčku TSF:15.(2007,2009),celkem odehrál 42 turnajú(22)na kterých získal 767 bodú(30),, člen TSF Karpatia od roku 2004,člen VV TSF Karpatia ,od roku 2007-2013 tajemník klubu,,

Gogola Andrej

narozený :15.04.1978,Kontakty: 0948534447, email:andrej.gogola@seznam.cz  Tenisové úspěchy:Nejlepší umístění v žebříčku TSF: 9 (2014).Semifinále dvojhra Novoročný 2015,  Celkem odehrál  4  turnaje a získal na nich 220 bodov. Člen TSF Karpatia od roku 2015.

Golej Marian

Člen od roku 2018 +421 905 426 051 marian.golej@gmail.com narodenie  04.12.1970

Halanda Lubor

narozený:30.06.1954,kontakty:0903452456,,e-mail:halanda@SVF.sk,, tenisové úspěchy:Vítěz 1 turnaje ve dvojhře a 3 turnajú ve čtyřhře,nejlepší umístění v žebříčku TSF:4.(2000),celkem odehrál 3 turnajú(24)a získal na nich 1781 bodú(17),, člen TSF Karpatia od roku 2000,,

Hojsík Marian

narozený 24.01.1966,,kontakty:0905713277,,e-mail:hojsik@quovadistn.sk,, tenisové úspěchy:Hráč roku 2010,Vítěz 2 turnajú ve dvojhře a 1 turnaje ve čtyřhře,nejlepší umístění v žebříčku TSF:1.(2010),celkem odehrál 25 turnajú(38)na kterých získal 2225 bodú(14),, člen TSF karpatia od roku 2007,sponzor a organizátor trenčanského turnaje,

Jelínek Stanislav

Nový člen od roku 2021 - nar.: 5.12.1973, mob.: 0917 100 390, email: stano.jelinek@gmail.com.

Kapusta Maroš

narozený  08.09.1956,,kontakty:0905405139,e-mail:kapustamarian@atlas.sk,, Tenisové úspěchy:Vítěz 1 turnaje ve čtyřhře,nejlepší umístění v žebříčku TSF:9(2006),celkem odehrál 69 turnajú(10)na kterých zísjkal 2174 bodú(15),, člen TSF Karpatia od roku 1997,,

Koreň Ludo

narozený  02.05.1969,kontakty:0905237687,,e-mail:LK@tempest.sk,, tenisové úspěchy:Hráč roku 2009,vítěz TL 2007 a 2009,vítěz 6 turnajú ve dvojhře a 8 turnajú ve čtyřhře,celkem odehrál 75 turnajú(6)na kterých získal 6310 bodú(3), člen TSF Karpatia od roku 1999,v letech 2007-2009 Prezident Klubu,,

Kristín Boris

narozený:04.06.1961,kontakty:0903435860,,e-mail:javork@mail.viapvt.sk,, tenisové úspěchy:Nejlepší umísténí v žebříčku TSF:23.(2005),odehrál celkem 52 turnajú(15)na kterých získal 579 bodú(36) člen TSF Karpatia od roku 2001,člen VV TSF Karpatia,,

Lazarčík Ján

narozený 26.05.1956,kontakty:0903737878,,e-mail:lazarcikjan@zoznam.sk,, Tenisové úspěchy:Hráč roku 2008,vítěz 3 turnajú jednotlivcú a 5 turnajú ve čtyřhře,,celkem odehrál 32 turnajú(33)na kterých získal 2647 bodú(11) ,, člen TSF Karpatia od roku 2006,,

Loffler Stanislav

narozený 17.07.1970,,kontakty:0911577750,,e-mail:stanislav.loffler@gmail.com tenisové úspěchy:Vítěz 2 turnajú ve dvojhře a 2 turnajú ve čtyřhře.Nejlepší umísténí v žebříčku TSF:4 (2007,2008,2010).Celkem odehrál 45 turnajú(20) a získal na nich 2851 bodú(10). člen TSF Karpatia od roku 2004,,

Matovič Milan

narozený 03.11.1962,kontakty:0905401106,,e-mail:matovic@asfeu.sk,, tenisové úspěchy:Hráč roku 1998,1999,2000,,vítěz tenisové ligy 1997,1998,2000,,vítěz 6 turnajú ve dvojhře a 7 turnajú ve čtyŕhře.odehrál celkem 79 turnajú(4) na kterých získal 4205 bodú(6),, člen TSF karpatia od roku 1997,v letech?-2009  2. prezident klubu,člen VV TSF Karpatia,,

Mihálik Julo

narozený 10.06.1966,kontakty:0905450596,,e-mail:mihalik@protron.sk tenisové úspěchy:Vítěz 3 turnajú ve čtyŕhře,Nejlepší umístění v žebříčku TSF:10 v roce 2007,odehrál celkem 41 turnajú(23)na kterých získal 820 bodú(28),, člen TSF Karpatia od roku 2001,,

Mišenda Ivan - člen VV Karpatie

narozený 12.05.1962,kontakty:0903703009,e-mail:misenda@blava.ferona.sk,, tenisové úspěchy:Nejlepší umístění v žebříčku TSF:19(2008),celkem odehrál 18 turnajú(43)a získal na nich 335 bodú(50), Člen TSF Karpatia od roku 2008 ,sponzor a organizátor Martinského turnaje,,

Mojžíš Michal - prezident TSF Karpatia

narozený :17.05.1965,,kontakty:0903651246,,e-mail:mmojzis@vitar.sk,, Tenisové úspěchy:Vítěz  2 turnajú ve čtyřhře,nejlepší umístění v žebříčku TSF:15 v roce 2011,odehrál celkem 23 turnajú(40) a získal na nich 630 bodú(34),, Člen TSF Karpatia od roku 2007,sponzor a organizátor Martinského turnaje..

Mrázik Noro

narozený 06.06.1973,,kontakty:0905627919,,e-mail:norbert.mrazik@panotrade.sk, tenisové úspěchy:Vítěz 1turnaje ve dvojhře,vítěz 3 turnajú ve čtyřhře,nejlepší umístění v žebříčku TSF:2. v roce 2010a 2011,odehrál  celkem 18 turnajú(44) a získal na nich 1567 bodú(19) člen TSF Karpatia od roku 2009,,

Ortutay Mikuláš

narozený 25.08.1957,kontakty:0905320433,,e-mail:miki.ortutay@gmail.com,, tenisové úspěchy:Vítěz 1 turnaje ve dvojhře a 10 turnajú ve čtyřhře,nejlepší umístění v  žebříčku TSF:2(2006)4.(2005),,celkem odehrál 69 turnajú(9)a získal na nich 3733 bodú(8),, člen TSF Karpatia od roku 1997,

Paracka Palo

narozený 30.09.1968,kontakty:0911910696,,e-mail:pparacka@azet.sk,, tenisové úspěchy:Vítěz 5 turnajú ve dvojhře,Hráč roku 2011,nejlepší umístění v žebříčku TSF:1(2011),vítěz Tenisové ligy 2011,celkem odehrál 18 turnajú(45)na kterých získal 2361bodú(12),, člen TSF Karpatia od roku 2008,,člen VV TSF Karpatia,,  

Roško Samuel

narozený 24.12.1964,,kontakty:0905788434,,e-mail:rosko@spv.sk, tenisové úspěchy:Vítěz 2 turnajú ve čtyřhře,nejlepší umístění v žebříčku TSF:9. v roce 2000,celkem odehrál 58 turnajú(12) a získal na nich 1654 bodú(18),, člen TSF Karpatia od roku 1997..

Štipala Radomír

narodený 17.1.1959, kontakty: tel. 0905486644, mail: rado-s@stonline.sk, členom klubu od roku 2016, Držiteľ  medzinárodných certifikátov pre vypletačov rakiet,CS ( certified stringer) člen  ERSA (European  racquet stringers association) a MRT ( master racquet technician) Ochotný vypliesť a urobiť tuning rakety všetkým členom aj nečlenom.

Stuchlík Miloš - člen VV Karpatie

narozený:29.06.1965,kontakty:0915717315,e-mail:mstuchlik@inmail.sk,, tenisové úspěchy:Vítěz 3 turnajú ve čtyřhře,nejlepší umístění v žebříčku TSF:5 ( 2008),celkem odehrál 70 turnajú(8) a získal 3098 bodú.(9) člen TSF Karpatia od roku 1999.

Šuník Robert - člen VV Karpatie

narozený 09.11.1973,kontakty 0905327283,e-mail:sunik@sunwines.sk,, tenisové úspěchy:Nejlepší umístění v žebříčku TSF:4(2011),celkem odehrál 15 turnajú(51)a záskal na nich 772 bodú(29),, člen TSF Karpatia od roku 2009,sponzor a organizátor Hutira cupu,,

Turan Ondrej

 Narozený:2.9.1962 Kontakt:0903457883,,Ondrejturan@centrum.sk,, tenisové úspěchy:ješté na ně čeká,,nejlepší umístění v žebříčku TSF.6 -2011,,celkem odehrál 5 turnajú(74) a získal na nich 279 bodú(51),, člen TSF Karpatia od roku 2011.

Urban Juraj

narozený 08.04.1958,kontakty:0905605552,,e-mail:paxtour@paxtour.sk,, Tenisové úspěchy:Hráč roku 1996,1997,2003,2006,vítěz TL 1996,2003,,vítěz 13 turnajú ve dvojhře a 1 turnaje ve čtyřhře,celkem odehrál 93 turnajú (1) a získal na nich 6744 bodú(1),,  zakládající člen TSF Karpatia(1995) a až do roku 2007 tajemník klubu,člen VV TSF Karpatia,,

Zigo Martin

   narozený 11.02.1970,kontakty:0903444299,e-mail:zigomartin1@gmail.com,,    tenisové úspěchy:Vítěz 3 turnaju ve čtyřhře,nejlepší umístění v žebříčku TSF:7(2009),celkem odehrál 26turnajú (36)a získal na nich 942    bodú.(24)   člen TSF Karpatia od roku 2005,