rok 2021

Dňa 2.2. 2021 zasadal (per rollam)  VV Karpatie, aby zhodnotil minuloročnú "covidovú" sezónu, potvrdil členov klubu, ktorí si splnili povinosť a zaplatili na tento rok členské stanovené Konferenciou klubu.

Pre rok 2021 má TSF KARPATIA týchto 30 členov:

Gogola, Kristín, Lazarčík, Hojsík, Chlupis, Matovič, ParackaKoreň, Stuchlík, Zigo,  Mrázik, Urban, Mihálik, Loffler, Halanda, Šuník, Roško, Ortutay, Beleš, Kapusta, Štipala, MojžišBalent, Vincze, Golej, Jelínek, Mišenda,Čambal, Fiedler,Tomahog

Kedže pandemická situácia je zatiaľ ťažko predvídateľná VV predpokladá zahájenie tenisovej sezóny v polovici apríla 2021 a to zorganizovaním turnaja v Púchove v najblžšom možnom termíne . Turnaj by sa uskutočnil pod patrnátom klubu tzn. väčšia časť finančných nákladov by sa hradila z klubových prostriedkov. Pravdaže všetko bude závisieť od zdravotnej situácie na Slovensku a hlavne od nariadení kompetentých úradov. V prípade, že by to situácia dovolila - je v pláne zorganizovať ďalší turnaj v začiatkom júna a prípadne ďalší v auguste 2021. 

Prípadné ďalšie aktuálne  informácie budú posielané  prostredníctvom aplikácie whatsapp chat Karpatia - turnaje.