Čestní členovia klubu

Ivan Javor

člen klubu v rokoch 1996-2008  narodený 04.05.1942 ,zomrel 15.07.2008 vyhrál 2 turnaje v štvojhre, odehrál celkem 29 turnajú a na nich získal celkom 207 bodú.. dlhodobý sponzor a organizátor turnaja Javor-cup v Stupave,všestranný športovec.Za práci v prospech klubu mu bol v roku 2007 po ukončení aktivnej činnosti ,udelený titul Čestný člen TSF Karpatia 

Jan Zelienka

narozený:21.05.1957,, kontakty :0915 844 171.,e-mial: jan.zelienka57@gmail.com , tenisové úspěchy: nejlepší umístění v žebříčku TSF:16./2011), Odehrál celkem 15 turnajú (50.) a získal na nich 433 bodú(44). Členem TSF Karpatia od roku 2008,sponzor a organizátor Martinského turnaja

Miro Izakovič

mimoriadne aktívny člen najmä v začiatkoch fungovania klubu, organizátor viacerých turnajov v areály SOUCH Slovnaft, účastník desiatok turnajov doma aj v zahraničí, najmä v Umagu. Propagoval činnosť klubu aj prostredníctvom médií. Kvôli viac rokov trvajúcim zdravotným problémom prestal hrávať tenis a aktivít klubu sa nezúčastňuje viac rokov. Napriek tomu za jeho prínos počas prvých 10 rokov existencie klubu mu bol na konferencii klubu, dňa 27.1.2018 udelený titul čestný...

Peter Ondrejička

účastník jedného z prvých turnajov klubu, ako aj ďalších desiatok turnajov v ďalších rokoch. Bol aktívny aj na spoločenských aktivitách klubu, prispieval k dobrej atmosfére podujatí najmä svojou gitarou a filozofickými úvahami. Peter sa už niekoľko rokov nezapája do aktivít klubu, ale za jeho prínos najmä v prvých rokoch fungovania klubu mu bol udelený na konferencii, 27.1.2018 titul čestný člen.

Peter Plunár

jeden zo zakladateľov klubu TSF Karpatia, nar. 15.2.1958 - zomrel 26.9. 2018 -   bývalý prezident klubu2009 - 2013 ,autor mnohých štatistických prehľadov, organizátor viacerých turnajov, rekordman klubu v účasti na turnajoch v jednom slede od roku 1995 - 2012, víťaz 3 turnajov vo štvorhre, najlepšie umiestnenie v rebríčku  v rokoch 1996, 1998 - 6 miesto    

Šimon Peter

narozen 09.12.1960,,kontakty:0903419793,e-mail:reni@inmail.sk,, tenisové úspěchy:Vítěz 1 turnaje ve dvojhře a 1 turnaje ve čtyřhře,,nejlepší umístění v žebříčku TSF: 5(1996,1998),odehrál celkem 40 turnajú a získal na nich 911 bodú.. člen TSF Karpatia od roku 1995(zakládající člen) do roku 2007.Za dlouholetou činnost pro klub mu byl v roce 2007 udělen titul Čestný člen TSF Karpatia  

Stano Kosorín

narozen 19.10.1947, zemřel 08.03.2013 Tenisové úspěchy:Vítěz jednoho turnaje ve čtyřhře.Nejlepší umístění v žebříčku TSF:16 (1996),celkem odehrál 38 turnajú na kterých získal 425 bodú. člen TSF Karpatia v letech 1996-2008,za aktivní organizátorskou činnost mi byl udělen v roce 2008 titul Čestný člen TSF Karpatia.

Vlado Malík

dlhoročný člen klubu, dnes už aj absolútne najstarší člen a ikona klubu. Zúčastnil sa a stále sa zúčastňuje mnohých turnajov v dvojhre aj štvorhre. Pomáhal pri organizácii viacerých turnajov v Bratislave aj v zahraničí. Nezabudnuteľné sú ním organizované autobusové výjazdy na turnaje do Umagu. V roku 2017 sa v zdraví a plnej forme dožil 75 rokov a konferencia klubu mu 27.1.1018 udelila titul čestný člen.