Desaťoro tenisového džentlmena

súčasne desatoro  tenisového džentlmena

 

Ja  člen TSF Karpatia a účastník turnaja ATV

 

 

 

  1. Sľubujem, že na turnaj prichádzam s úmyslom čestne vyhrať každý zápas a súperovi nedarujem ani jednu loptičku.

  2. Sľubujem súpera považovať za každých okolností za rovnakého džentlmena ako som sám a preto ho nebudem   upodozrievať z vymýšľania si autov.

  3. Sľubujem, že pri rozhodovaní na mojej strane nepodľahnem lákaniu získať fiftín nečestne a chápem, že nikto z nás nie je neomylný, dokonca ani ja sám, .

  4. Sľubujem, že ak sa mi aj práve nedarí, nepoužijem hlasné vulgárne výkriky, nehodím zúrivo nebezpečne raketu.

  5. Sľubujem, že moje nadávky ukryjem do dlane a zlosť si na rakete vybijem tak, že  nepoškodím zariadenie dvorca, ani psychiku blízkostojacich živých tvorov.

  6. Sľubujem rešpektovať rozhodnutia organizátorov turnaja, lebo viem, že všetkým naraz nemôžu vyhovieť.

  7. Sľubujem, že si zariadim svoj osobný program tak, aby som podchvíľou neodbiehal  a nenarušoval tým  plynulosť turnaja a zotrval až do finále, lebo ak by som tam hral ja, určite by som nič súrne doma  nemal.

  8. Sľubujem na dvorec prísť včas a triezvy, jeden malý na odvahu pred zápasom je povolený ( ak to na tebe nie je poznať, aj dva či tri). Moje tenisové oblečenie bude hodné tenisového džentlmena a preto budem vyzerať aspoň pred zápasom čistý a voňavý.

  9. Sľubujem, že ak napriek všetkým dobrým predsavzatiam vo svojom správaní zlyhám, prijmem zaslúžený trest.

  10. Čestne sľubujem na svoju (džentlmenskú?) česť , že na každý ďalší turnaj, do nového  zápasu, či len do bežného dňa nastúpim vždy  s odhodlaním dodržiavať desatoro džentlmena do posledného písmenka.