rok 2022

Členské na rok 2022

VV Karpatie po zasadnutí dňa 18.12. 2021 (per rollam ) rozhodol o znížení členského. Pre rok 2022 je stanovené členské vo výške 20 Eur / člen / rok. Takisto VV predĺžil dobu splatnosti do 9.1. 2022. Odporúčame všetkým členom zaplatiť čo najskôr, aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam.

Inak všetkým členom, ich rodinnám i priateľom prajeme krásne a pohodové prežitie vianočných sviatkov. Do roku 2022 všetkým hlavne zdravie, trpezlivosť a radosť zo života. Veríme, že sa všetci opäť stretneme čo najskôr na niektorom z turnajov či spoločenských akciách poriadaných našim klubom o ktorých Vás budeme včas informovať.