Ondrejička Peter

Ondrejička Peter

účastník jedného z prvých turnajov klubu, ako aj ďalších desiatok turnajov v ďalších rokoch. Bol aktívny aj na spoločenských aktivitách klubu, prispieval k dobrej atmosfére podujatí najmä svojou gitarou a filozofickými úvahami. Peter sa už niekoľko rokov nezapája do aktivít klubu, ale za jeho prínos najmä v prvých rokoch fungovania klubu mu bol udelený na konferencii, 27.1.2018 titul čestný člen.