Kolbík Peter

Kolbík Peter

Nar. 28.3.12963 ,tel. 0903459 333, mail trachea@trachea.sk   člen TSF Karpatia od roku 2016, finalista Kurdejovská štvorka  s Petrom Plunárom,