Oravkin Jano

Oravkin Jano
  • členem TSF Karpatia v letech 2002-2009,,
  • narodený 21.06.1963,kontakty:0903556567,e-mail:oravkin@bc-real.com,,
  • tenisové úspěchy:Hráč roku 2005,vítěz 10 turnajú jednotlivcú a 7 turnajú ve čtyřhře,odehrál celkem 34 turnajú na kterých získal 4540 bodú.