Jelínek Stanislav

Nový člen od roku 2021 - nar.: 5.12.1973, mob.: 0917 100 390, email: stano.jelinek@gmail.com.