Lazarčík Ján

Lazarčík Ján
  • narozený 26.05.1956,kontakty:0903737878,,e-mail:lazarcikjan@zoznam.sk,,
  • Tenisové úspěchy:Hráč roku 2008,vítěz 3 turnajú jednotlivcú a 5 turnajú ve čtyřhře,,celkem odehrál 32 turnajú(33)na kterých získal 2647 bodú(11) ,,
  • člen TSF Karpatia od roku 2006,,