Urban Juraj

Urban Juraj
  • narozený 08.04.1958,kontakty:0905605552,,e-mail:paxtour@paxtour.sk,,
  • Tenisové úspěchy:Hráč roku 1996,1997,2003,2006,vítěz TL 1996,2003,,vítěz 13 turnajú ve dvojhře a 1 turnaje ve čtyřhře,celkem odehrál 93 turnajú (1) a získal na nich 6744 bodú(1),, 
  • zakládající člen TSF Karpatia(1995) a až do roku 2007 tajemník klubu,člen VV TSF Karpatia,,