Plunár Peter-President klubu

Plunár Peter-President klubu
  • narodený 15.02.1958,
  • kontakty:0905815989,ppp.plunar@projekcia.sk,
  • tenisové úspechy:Víťaz 3 turnajov vo štvojhre,umistnenie v rebríčku za posledných 10 rokov:18,16,21,14,22,20,13,17,13,16,
  • Člen TSF Karpatia od roku 1995-zakladajúci člen a dlhodobý podpredseda klubu,v roku 2007 prezident klubu,člen Výkonného výboru TSF.Od roku 2009 President klubu..