Mišenda Ivan

Mišenda Ivan
  • narodený 12.05.1962,
  • kontakty: 0903703009,misenda@blava.ferona.sk,
  • tenisové úspechy:Už sa blížia,umistnenie v rebríčku od vstupu do TSF:19,26,
  • člen TSF Karpatia od roku 2008 .člen VV TSF Karpatia,sponzor a organizátor Martinského turnaja,