Malík Vlado

Malík Vlado
  • narodený 28.09.1942
  • kontakt 0905653089,vladomalik@pobox.sk,
  • tenisové úspechy:Víťaz 1turnaje v štvojhre,umistnenie v rebríčku za 10 rokov:21,21,24,21,27,28,44,46,N,N,najlepšie umistnienei v rebríčku 10 v r.1999,
  • člen TSF Karpatia od roku 1996,