Chlupis Roman

Chlupis Roman
  • narodený:12.09.1967
  • kontakt:0905448022,roman@legon.eu,
  • tenisové úspechy:Víťaz 2turnajov v štvojhre,
  • umistnenie v rebríčku za posledných 10 rokov:14,23,34,25,18,38,17,17,14,34
  • člen TSF Karpatia od roku 1997