Olgyay Martin

Olgyay  Martin
  • Narodený:30.10.1961.Kontakty 0903411736,email:olgyay @t-zones.sk,,
  • Tenisové úspechy: Má na ne!Umiestnenie v rebríčku od vstupau do TSF: 37,37,37,42,
  • Člen TSF Karpatia od roku 2008,