Miki Ortutay

Miki Ortutay

Mikuláš Ortutay

dlhoročný člen klubu, v minulosti člen VV, účastník mnohých turnajov, viacnásobný finalista v dvojhre. Kvôli dlhodobým problémom s nohou sa zúčastňuje turnajov stále menej, v posledných rokoch takmer vôbec. Aj keď po úspešnej operácii avizuje skorý návrat na tenisové dvorce, za jeho zásluhy v predchádzajúcich rokoch mu bol na konferencii klubu, dňa 27.1.2018 udelený titul čestný člen.