Tenisová Liga TSF Karpatia 2015

Do Tenisovej ligy 2015 sa v stanovenom termíne  prihlásilo 12 hráčov

12 hráčov v bratislavskej skupine  - Fiedler, Brimich, Kristín, Plunár, Gogola, Matovič, Loffler, Beleš, Urban, Čambal, Roško, Kapusta

Pravidlá Tenisovej ligy 2015 schválene na rok 2015 - bratislavská skupina

- začiatok TL je od 1.5.2015 , hrá sa na antukových dvorcoch, na dva víťazné sety, v každom sete pri rovnosti gamov 6/6 sa hrá tajbrejk

- rozdelenie do 2 rovnocenných skupín po 5 a 6 hráčoch ( podľa nasadenia v rebríčku )

- do 30.6. odohrať v skupine každý s každým . Bude vytvorené tzv oznamovaci chat ...kde hráč vyzve protihráča k odohratiu zápasu. Vyzývatel určí miesto a čas konania ( môže to byt po predbeznej dohode s protihracom) Chat bude slúžiť aby sa videla aktivita ohľadne záujmu odohrať zápasy TL , ale aj pre možných fanúšikov pozrieť si kvalitné zápasy našej tenisovej špičky.

30.6. sa ukončia základné skupiny a do nadstavby postupujú z každej skupiny 3 najlepší hráči – o poradí rozhoduje počet bodov, skóre, vzájomný zápas ....

Zostavajuci  hráči  odohrajú play off krížovým spôsobom o konečné poradie

Postupujúcim 6 hráčom sa do nadstavbovej tabulky započítavajú  body a skóre zo zápasov odohraných v svojej skupine s postupujúcimi hráčmi. V nadstavbovej časti hráči odohrajú opäť zápasy každý s každým ( aj odvetne zápasy s hráčmi svojej základnej skupiny) najneskor do 30.9.2015

Na základe získaných bodov sa určí konečné poradie TL  2015 – bratislavská skupina .( rozhodujú  1. body, 2 skóre, 3. vzájomné zápasy....)

V prípade, že sa rozbehne aj mimobratislavská skupina TL  v minimálnom počte 6 hráčov  a urči si konečné poradie  je možné odohrať  miniturnaj  o celkoveho víťaza TL Slovenska 2015 . Miesto čas a spôsob by sa určil dodatočne , ak bude iste že sa do súťaže zapoja aj mimobratislavskí hráči.

Bodovanie zápasov v celej súťaži 

-- -- víťazstvo 2/0  za 3 body

-- víťazstvo 2/1  víťaz 2 body porazený 1 bod  

Výsledky zo zápasov sa nahlasujú smskou  - vedúcim  skupín ( 1. skupina Čambal   a 2. skupina Loffler ) .... a tiež by ich v ramci spopularizovaniu súťaže bolo vhodné napisat aj na oznamovací chat TL 2015

Rozdelenie skupin podľa rebrícka

  1. skupina: Loffler, Čambal, Beleš, Fiedler, Roško, Brimich
  2. skupina: Gogola, Urban, Plunár, Kristín, Matovič, Kapusta

Tenisová liga pokračuje nadstavbovou časťou. Podľa výsledkov základnej časti postúpili do nadstavby  :  Beleš, Loffler, Roško, Kapusta, Urban, Matovič. Vzhľadom tomu, že Matovič sa kvôli dlhodobému zraneniu vzdal pokračovaniu v TL, nahradí ho ďalší v poradi "B" skupiny Gogola. Postupujúcim 6 hráčom sa do nadstavbovej tabulky započítavajú  body a skóre zo zápasov odohraných v svojej skupine s postupujúcimi hráčmi. V nadstavbovej časti hráči odohrajú opäť zápasy každý s každým ( aj odvetne zápasy s hráčmi svojej základnej skupiny) najneskor do 30.9.2015

Hráči, ktorí nepostúpili do nadstavby odohrajú rovnakým spôsobom o umiestenie o 7 -12 miesto.

Tenisová liga

Tenisová liga TSF Karpatia sa hrá už od roku 1996 a je najstaršou súťažou v rámci klubu, ktorá sa hrá pod rovnakým názvom a za skoro nezmenených pravidiel. Najviac víťazstiev si v doterajšej histórii odniesol Mato Matovič a  Imed, ktorí dokázali zvíťaziť v tejto náročnej súťaži 3x . Za 15 odohraných ročníkov poznáme len 6 víťazov, čo tiež svedčí o náročnosti súťaže, ktorej preto venujeme samostatnú stránku. Pravidlá tenisovej ligy sú náročné pre hráčov nielen po tenisovej stránke, ale kladú dôraz na toleranciu a džentlmenstvo. Tento ročník odštartuje 1.mája 2014 a končí 30.septembra 2014. 

 Pravidlá Tenisovej Ligy organizované TSF KARPATIA 
 

Základné pravidlo:
Tenisovú ligu vyhlasuje VV TSF Karpatia za účelom športového vyžitia svojich členov. Pretože ide o džentlmenský šport je potrebné, aby sa všetci účastníci TL takto aj správali a pristupovali zodpovedne ku všetkým zápasom TL a všetkým jej účastníkom. Zápasy TL prebiehajú po vzájomnej dohode oboch hráčov, ktorí si dohodnú termín, miesto a materiálno-ekonomické zabezpečenie. Pokiaľ vyzvaný hráč z akéhokoľvek dôvodu neprijme výzvu vyzývateľa, mal by vyzvaný v rámci džentlmenského prístupu sám navrhnúť skorý nový termín, ktorý bude vyhovovať obom hráčom..
§1.Vyhlásenie tenisovej ligy
Konanie TL je stanovené na obdobie od 1.5 do 30.9 príslušného kalendárneho roka, jej organizáciu vyhlási VV TSF Karpatia najneskôr 30 dni pred jej zahájením.
§2.Prihláška do TL
V určenom termíne je oprávnený sa do TL prihlásiť každý člen TSF Karpatia. O zaradení prihlásených nečlenov do TL rozhodne VV. Hráči, ktorí sa do 20.04. neprihlásili do TL se môžu prihlásit dodatočne do 30.04. s podmienkou, že v tomto termínu zaplatia poplatok z omeškania vo výške 15 Eur. Po uplynutí tohto termínu sa končí prihlasovanie do TL a od 01.05 príslušného roku sa účasť v TL považuje za uzavretú..

§3.Pridelenie bodového koeficientu do TL
Na začiatku TL zverejní hlavný organizátor bodové koeficienty hráčov prihlásených do TL na základe poradia na rebríčku TSF ku dňu vyhlásenia TL. V prípade účastníka TL, ktorý nie je umiestnený na aktuálnom rebríčku o pridelení bodového koeficientu rozhodne VV.
§4.Počet zápasov
Do konečných výsledkov sa započítava najlepších 11 bodovo ohodnotených zápasov TL. Minimálny počet zápasov, ktoré musí hráč odohrať je stanovený na 7 zápasov /do výsledkov TL sa nezapočítávajú vzájomné zápasy odohrané na turnajoch klubu/. Pokiaľ hráč po ukončení TL nemá odohraný predpísaný minimálny počet 7 zápasov, tak sa to považuje za nešportové správanie. Takému hráčovi sa nepridelia žiadne body za TL a nemôže sa zúčastnit nasledujúceho ročnika TL ak neuhradí pokutu vo vyske 35 eur. Pri opakovanom porušení pravidla o 7 povinne odohratých zápasoch môže VV rozhodnúť o treste aj nad rámec tohto pravidla.

§4.1.Postupnosť zápasov

Aby sa predošlo nahromadeniu zápasov v posledenom mesiaci ,stanovuje sa povinnosť odohrať minimálne 5 zápasov do 31.8. Pokial hráč neodohraje tento počet zápasov je zo súťaže  vylúčený.Jeho odohrané zápasy sa do súťaže započitávajú.Pokial mu zranenie nedovolí do 31.08.odohrať predpísaný počet zápasov posúvá sa tento termín o dlžku zranenia.Zranenie však musí být zverejnené na stránce klubu a hráč nesmie hrát po tuto dobu žiadne iné turnajové zápasy. 
§5.Hrací systém
Hrá sa podľa platných tenisových pravidiel na 2 víťazné sety. Hráči sú povinní hrať výhradne na antukovom povrchu, riadne ustrojení a v predpísanom tenisovom úbore. Hrá sa podľa pravidiel STZ pre hru bez rozhodcu. Vo výnimočných prípadoch so súhlasom oboch hráčov môže byť zápas rozhodovaný rozhodcom na ktorom s dohodnú.
§6. Nahlasovanie výsledkov
Víťaz stretnutia je povinný nahlásiť výsledok zápasu príslušnému organizátorovi mailom alebo SMS-kou najneskôr do 24 hod po ukončení zápasu

§7. Zranenie hráča
Hráč, ktorý predpokladá, že pre zranenie nebude môcť hrať dlhšie ako 14 dní sa prihlási do zoznamu zranenných hráčov. V čase zaradenia do zoznamu zranených nesmie zranený hráč vyzývať a prijímať výzvy na zápasy do TL, nesmie hrať žiadné zápasy TL ani sa zúčastňovat turnajov organizovaných TSF Karpatia.
§8. Koordinátor TL a dohadovacie konanie
Hráč, ktorý neúspešne vyzval opakovane iného účastníka TL na zápas sa môže obrátiť na jedného z koordinátorov TL, ktorý sa pokúsi o dohodu termínu zápasu. Takýto zápas sa musí odohrať spravidla do 30 dní. Ak sa nepodarí zápas v tejto lehote odohrať ani po dohadovacom konaní, navrhne koordinátor vrchnému organizátorovi TL stop pre jedného, či oboch hráčov.Schválený STOP sa zverejní na klubovej webstránke a pre hráča takto potrestaného to znamená, že nesmie hrať iné zápasy TL až do odohratia tohto zápasu.
§9. Záver súťaže
V termíne od 01.09 sa musia všetky zápasy TL oznámiť (miesto, čas, kto s kým) minimálne 4 hodiny pred stanoveným začiatkom zápasu na prislušnej časti klubovej webstránky. Zápasy, ktoré nesplnia túto podmienku nemôžu byť započítané do TL s výnimkou zápasov odohraných pred klubovou verejnosťou.

10§.Vyhlásenie výsledkov TL:
Vykoná VV najneskôr do 7 dní po ukončení TL a za dosiahnuté výsledky pridelí body do rebríčka TSF. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o lepšom umiestení vzájomný zápas, v prípade že spolu nehrali tak o poradí rozhoduje väčší počet odohraných zápasov, prípadne vyhraných setov