Vážení členovia nášho klubu TSF Karpatia.

dovoľujeme si Vám oznámiť, že počas tenisového turnaja v Martine, 27.1.2018 sa uskutoční Konferencia nášho klubu s nasledovným programom.

 1. Správa o činnosti za obdobie od poslednej konferencie
 2. Správa o hospodárení za roky 2016 a 2017
 3. Plán aktivít na rok 2018
 4. Členský poplatok na rok 2018
 5. Odovzdanie ocenenia hráčovi roka 2017
 6. Abdikácia prezidenta, tajomníka, členov VV, predsedu a členov revíznej komisie
 7. Predstavenie kandidátov na post prezidenta klubu na ďalšie obdobie
 8. Predstavenie kandidátov na členov VV a revíznej komisie.
 9. Diskusia.
 10. Voľba prezidenta
 11. Voľba členov VV
 12. Voľba členov revíznej komisie.
 13. Príhovor nového prezidenta klubu
 14. Slávnostný prípitok
 15. Záver

                                                                                        VV TSF Karpatia

P.S. Stanovy klubu aj Klubový poriadok sú zverejnené na našej web stránke.

 

  VITAR CUP 2018

   V termíne 27.1. - 28.1. 2018 začíname ďalšiu - našu už 23. tenisovú sezónu. Aj tentoraz začíname v Martine v hale Tennis Sport ( býv. Kyklop) . Ubytovanie si zabezpečuje každý sám 15Eur/ osoba  heslo Karpatia - možnosť si rezervovať izby v Turčianskom dvore (www.turcianskydvor.sk) v obci Košťany n/Turcom. Prihlasovať sa môžete už teraz  - uzávierka prihlasovania je 15.1.2018, aby organizátor ( Miško Mojžiš) mohol  rezervovať časový priestor na prenájom kurtov a stanoviť systém súťaží , prípadne doplniť o hráčov s DK. Keďže v tomto termíne je plánovaná aj Konferencia klubu, bolo by vhodné, aby si členovia spravili  čas a akcie sa zúčastnili. Ďalšie informácie o akcii dodáme neskôr.  

Vyhodnotenie návrhov na činnosť klubu v ďalšom období

1. Športové a spoločenské akcie v roku 2018 navrhli organizovať títo členovia :

 • Urban - Gogola -  14.aprila 2018 - štvorhrový turnaj v Bratislave
 • Čambal -  máj - september - dvojhrová Tenisova liga  - Bratislava
 • Mojžiš - predbežne Novoročný v Martine - termín  6-7.1. alebo 27.-28.1. 2018
 • Zigo + Sturchlík - Gentelmans Cup - Trenčín - jún
 • Kolbík -  15. - 17. 9. 2018 Trachea Cup - Topolčany
 • Beleš + Šuník  10.- 11. alebo 17. -18. 2018 TibRob Cup Martin
 • Loffler + Stuchlík  ?????  Púchovská štvorka - Púchov

2.  Do VV Karpatia 17 členov klubu navrhuje zastupenie po jednom členovi z každého regionu.

3. 10 členov dalo návrhy na nového prezidenta TSF Karpatie  - 2 hlasy dostali Beleš, Mojžiš , po jednom hlase Lazarčík, Paracka - a Urban a Čambal, ale tí sa v ďalšom období vzdali kandidatúry.(ostatní dvaja nenavrhli žiadne mená )

Fotogaleria

Naše akcie v roku 2017

16.02.2017 14:30
Laugaricio Cup 2017 - Trenčianske Teplice Gentlemans Cup 2017 - Luhačovice Vitar Cup 2017 - Martin Púchov - kontrolný turnaj Kurdejovská "4" - Kurdejov IT Novoročný -...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 Akcie v roku 2017 

 1. IT Novoročný - 28.1. - 29.1  - dvojhra - štvorhra - Bratislava - Penati-  Sivák, Beleš prihlásenie
 2. Kurdejovská štvorka       11.- 12.2. - štvorhra - Kurdejov  - Loffler / Karpatia prihlásenie
 3. Vitar Cup  27. - 28.5.  dvojhra / štvorhra  - Martin  - Mojžiš prihlásenie
 4. Gentleman Cup 10.6. -  11.6. dvojhra/ štvorhra - Luhačovice  - Urban prihlásenie
 5. Laugaricio Cup 12.08. - 13.8.  dvojhra/ štvorhra - Trenčianske Teplice - Zigo  prihlásenie  
 6. Trachea Cup  16. -17.9. 2017  dvojhra/ štvorhra - Topolčany - Kolbík /Šunik prihlásenie
 7. Mikulášsky Retro Cup    9.12.  - štvorhra - Bratislava - OC Retro -  Ondrášik prihlásenie

 

Celkové statistiky:

Statistika všeho možného:

Pokud tě zaujímá statistika našeho klubu tak si klikni na jednotlivé odkazy:   Přehled všech hráčú.kteří odehráli minimálně 1 oficiální turnaj TSF Karpatia:Historie turnaje 2.xls (41 kB) Přehled bodú které získali hráči na turnajích TSF Karpatia:)Historie-body-poř.xls (40,5...

Perličky a statistiky

NEJ..NEJ...NEJ !!!!

Pokud tě zaujímají perličky a statistiky tak si  tu klikni na:NEJ NEJ.doc (26 kB) Členská základna: -    v současné době je nás 37 členú aktivních  a registrujeme 3 čestné členy -    Máme dohromady 1843 let (prúm:49,81 let) a letos do kategorie...

TOPlist